Upis nove klase studenata na SAA u Vršcu

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore 

SMATSA Vazduhoplovna akademija

objavljuju

K O N K U R S

za upis nove klase

studenata na ATP(A) INTEGRATED obuku – komercijalni pilot sa ovlašćenjima MEP i IR/ME, uključujući MCC kurs.

Prijemni ispit biće održan u utorak, 10.09.2019. godine u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji, ulica Podvršanska 146, 26300 Vršac.

Zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefone: 013/800-854 i 013/800-855, lično ili porukom na:

aviationacademy@smatsa.rs

slavko.korica@smatsa.rs

Nastava počinje u utorak, 01.10.2019. godine.

Prijem dokumenata i prijemni ispit je u utorak, 10.09.2019. godine u 08:00 časova.

Raspored prijemnog ispita:

– 08:00 – 10:00 Prijavljivanje

– 10:00 – 11:00 Engleski jezik (pismeno-test)

– 11:00 – 12:00 Matematika (pismeno-test)

– 12:00 – 12:45 Pauza

– 12:45 – 13:45 Fizika (pismeno-test)

– 13:45               Engleski jezik (usmeno)

– 15:00               Informativni razgovor sa kandidatima i ponuda ugovora na potpis

Neophodna dokumenta za upis na obuku ATP(A) INTEGRATED:

– Fotokopija ličnih dokumenata (lična karta ili pasoš)

– Fotokopija najvišeg stečenog prethodnog obrazovanja

– 2 fotografije dimenzija za pasoš

– Fotokopija važeće zdravstvene knjižice, odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju

– Fotokopija lekarskog uverenja Klase 1 (izdata od ovlašćene EASA PART MED ustanove)

Pre početka obuke neophodno je:

– Uplatiti za autorizaciju pilota učenika u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

– Obezbediti polisu osiguranja pilota od posledica nesrećnog slučaja (može se uraditi u Vršcu)

– Dostaviti izjavu o adresi boravka za vreme školovanja u SAA

– Za strane državljane prijaviti boravak nadležnom organu

Comments are closed.