Devet novih studenata u SAA

Na školovanju je ukupno 123 studenta-pilota

U martovskom upisnom roku, prijemni ispit na SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji u Vršcu položilo je devet kandidata. Novi studenti-piloti su iz Srbije, Nemačke i Švedske. Među njima je i jedna devojka iz Vršca. Svi su upisali najviši kurs АТP(A) Integrated za sticanje zvanja Transportnog pilota aviona. 

Školovanje nove generacije studenata počinje 26.03.2019. godine. U SMATSA Vazduhoplovnoj akdemiji sada ukupno ima 123 studenta iz celog sveta, na raznim nivoima obuke.

Inače, naši novi studenti imaće bolje uslove za učenje. Teorijsku obuku počinju u potpuno rekonstruisanoj zgradi.

Nastava se obavlja u savremenim kabinetima opremljenim novim kompjuterima, i ostalim nastavnim sredstvima.

Zgrada Aerodromske kontrole letenja je potpuno rekonstruisana i sada predstavlja moderan ambijent prilagođen potrebama studenata.

Poletno-sletna staza dobila je nova PAPI svetla (Precision Approach Path Indicator) po ugledu na sve velike aerodrome.

Naša flota ima 20 aviona od kojih su 8 sa fabrički ugrađenim Glass cockpit-om. Na ostalim avionima su zamenjena sedišta i obnovljena unitrašnjost letelica.

Važan tehnički iskorak u SAA, napravljen je instaliranjem najsavremenijeg Dopler VOR-DMI uredjaja, koji omogućava precizan prilaz na sletanju tokom obuke za instrumentalno letenje.

Svim našim studentima, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA doo Beograd) želi uspešno školovanje i dobrodošlicu u svet profesionalnog vazduhoplovstva.

Comments are closed.