Upis u akademiju

Za upis na SMATSA vazduhoplovnu akademiju, potrebno je sledeće:

1) Popuniti i dostaviti aplikaciju za upis

2) Dostaviti neophodna dokumenta

3) Dobiti odgovarajuće medicinsko uverenje od jednog od ovlašćenih medicinskih centara

4) Položiti prijemni ispit iz matematike, fizike i engleskog jezika (samo za kandidate koji se upisuju na integrisani kurs)

5) Ispuniti finansijske uslove (samo za kandidate koji se upisuju na integrisani kurs)

Aplikacija za upis

Klinkite ovde da popunite aplikaciju za upis na SMATSA vazduhoplovnu akademiju.

Neophodni dokumenti

Pri upisu na akademiju, potrebno je dostaviti sledeće:

  • Fotokopiju ličnih dokumenata (lična karta ili pasoš)
  • Fotokopiju diplome ili svedočanstva najvišeg stečenog obrazovanja
  • Dve fotografije dimenzija za pasoš
  • Fotokopiju važeće zdravstvene knjižice odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju

Medicinski pregled

Da bi stekao dozvolu sportskog pilota (PPL), kandidat mora da dobije medicinsko uverenje da ispunjava Class 2 uslove u skladu sa EASA PART MED.. Sve ostale dozvole zahtevaju ispunjavanje Class 1 EASA PART MED. uslova. Medicinski pregled se vrši u ovlašćenom centru:

Air Serbia MEDICAL CENTER

Air Serbia Zgrada za obuku

Aerodrom “Nikola Tesla” – Beograd

11000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 267 5774

Fax: +381 11 267 5260

Еmail: medical@airserbia.com

Prijemni ispit

Svi kandidati koji žele da se upišu na integrisani kurs moraju da polože prijemne ispite iz matemanike, fizike i engleskog jezika.

MATEMATIKA

kliknite ovde za primere pitanja

Naučna notacija brojeva

Trigonometrijske funkcije

Razlomci

Postotci

Vektori

Konverzija stepena u radijane

Površina i obim osnovnih geometrijskih oblika

Linearna interpolacija

FIZIKA

kliknite ovde za primere pitanja

Definicija pritiska

Konverzija jedinica merenja

Masa i težina

Zapremina, gustina, specifična težina

Osnovni kinematike (brzina, vreme, udaljenost)

Definicija perioda i frekvencije

Definicija zvuka i brzine zvuka

Sila, masa, ubrzanje

Definicija snage

Definicija energije i rada

Definicija potencijalne energije

Paskalov zakon

Osnovne formule za gasove

Definicija fluida

Definicija sublimacije

Definicija koeficijenta efikasnosti

Definicija kondenzator kapacitivnosti

Tri Njutnova zakona

Definicija centrifugalne sile

ENGLESKI

kliknite ovde za primere pitanja

Gramatika

Finansijski uslovi

Cena obuke može biti plaćena u 7 rata. Kontaktirajte nas za više informacija o finansijskim uslovima.

SMATSA Vazduhoplovna akademija i Banca Intesa Vam nude povoljne kredite za školovanje. Kliknite ovde za više informacija. Kliknite ovde za više informacija.

Comments are closed.