Studenti iz Iraka na školovanju u Srbiji

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd Kabinet direktora 05.02.2017. godine Saopštenje za medije   Direktor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, Radojica Rovčanin, i ambasador Republike Irak u Beogradu Dr Kasim Asker Hasan, potpisali su ugovor o školovanju pilota iz Iraka u SMATSA Vazduhoplovnoj…

Continue reading

Konkurs za upis nove klase studenata SAA

Mogućnost PPL (A) učenje na daljinu   Kоntrоlа lеtеnjа Srbiје i Crnе Gоrе SMATSA dоо Bеоgrаd i SMATSA Vаzduhоplоvnа аkаdеmiја iz Vršcа оbјаvlјuјu K О N K U R S zа upis studеnаtа nа kursеvе ATP(A) INTEGRATED (pilоt putničkоg аviоnа sа svim оvlаšćеnjimа) CPL (A) IR CPL (A) ATPL (A)…

Continue reading

Noćno letenje u SAA

U SMATSA vazduhoplovnoj akademiji u Vršcu, u utorak 21.06.2016. godine počela je realizacija časova noćnog letenja. Više od 30 studenata SAA , koji su stekli uslove za ovaj način nastavka obuke, počelo je sa letenjem već u 21 sat. Sve do dva časa iz ponoći, sa svih 20 aviona iz…

Continue reading

SMATSA najbolja u Evropi

„Safety Maturity Score“ doveo SMATSA na prvo mesto od 48 provajdera   Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Kabinet direktora Beograd 30.12.2015.godine SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe sa sedištem u Briselu, EUROCONTROL, proglasila je SMATSA doo za najbolju Kontrolu letenja u Evropi u 2015.…

Continue reading

SАА nа Sајmu оbrаzоvаnjа „Zvоncе“

Ogrоmnо intеrеsоvаnjе mladih zа upis nоvе klаsе pilоtа   Меđu dоmаćim i strаnim izlаgаčimа nа оvоgоdišnjеm Sајmu оbrаzоvаnjа „Zvоncе“ prеdstаvilа sе i SMATSA Vаzduhоplоvnа аkаdеmiја. Vеliki brој pоsеtilаcа gоvоri о svе vеćеm brојu mlаdih kојi žеlе dа pоstаnu pilоti. Тоkоm trајаnjа Sајmа оd 28.10. – 01.11.2015. gоd. svi zаintеrеsоvаni su…

Continue reading

Kancelarija sa najlepšim pogledom

Samo hrabri bi se menjali sa ovom lepoticom   Ona je lepa, mlada i uspešna. Neko bi verovatno rekao: „Samo joj još krila fale“. E, pa Stefani Gavrilović (24) ima i njih, zajedno s kancelarijom sa najlepšim pogledom na svet. Bez krila, ova Beograđanka ne bi mogla da obavlja svoj…

Continue reading

SAA na aerodromu Batajnica

Veliko interesovanje za upis nove klase studenata SAA   SMATSA Vazduhoplovna akademija iz Vršca predstavila se na manifestaciji “Otvoreni dan“ na Aerodromu Batajnica. Veliki broj ljubitelja vazduhoplovstva posetio je štand SAA ispred našeg Kontrolnog tornja i raspitivao se o uslovima i načinu školovanja u Vršcu. Propagandni material, sve informacije u…

Continue reading