Upis nove klase studenata na SAA u Vršcu

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore  SMATSA Vazduhoplovna akademija objavljuju K O N K U R S za upis nove klase studenata na ATP(A) INTEGRATED obuku – komercijalni pilot sa ovlašćenjima MEP i IR/ME, uključujući MCC kurs. Prijemni ispit biće održan u utorak, 10.09.2019. godine u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji, ulica Podvršanska…

Continue reading

Devet novih studenata u SAA

Na školovanju je ukupno 123 studenta-pilota U martovskom upisnom roku, prijemni ispit na SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji u Vršcu položilo je devet kandidata. Novi studenti-piloti su iz Srbije, Nemačke i Švedske. Među njima je i jedna devojka iz Vršca. Svi su upisali najviši kurs АТP(A) Integrated za sticanje zvanja Transportnog pilota…

Continue reading

Konkurs za upis nove klase studenata

SMATSA Vazduhoplovna akademija upisuje nove polaznike   Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna akademija objavljuju K O N K U R S za upis nove klase   studenata na ATP(A) INTEGRATED obuku – komercijalni pilot sa ovlašćenjima MEP i IR/ME, uključujući MCC kurs.   Prijemni ispit biće održan u…

Continue reading

Ambasador NR Kine u poseti SМАТSА

Kina je zainteresovana za obuku pilota u Vazduhoplovnoj akademiji u Vršcu   NJ.E. gospodin Li Mančang, ambasador NR Kine u Srbiji sa svojim saradnicima je u petak 16. novembra posetio SMATSA Vazduhoplovnu akademiju u Vršcu. “Imam zaista lep utisak. Nisam znao da je ovako velika i moderna i na tako visokom…

Continue reading

Konkurs za nove polaznike kursa „INSTRUKTOR LETAČKE OBUKE“ FI(A)

SMATSA Vazduhoplovna akademija Raspisuje konkurs za prijem novih polaznika kursa „INSTRUKTOR LETAČKE OBUKE“ FI(A). Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti SAA do 23.11.2018. Početak obuke planiran je za 03.12.2018. Uslovi za prijem:  Kandidat mora imati najmanje 18 godina Dozvole: ATP(A) Integrated ili CPL(A) i da: poseduju teorijsko znanje na nivou CPL i poseduju najmanje 200 sati…

Continue reading

15 нoвих студeнaтa пилoтa у SMATSA Вaздухoплoвнoj aкaдeмиjи у Вршцу

Сeптeмбaрскa клaсa пилoтa у SAA   Приjeмни испит у SMATSA Вaздухoплoвнoj aкaдeмиjи у Вршцу пoлoжилo je 15 будућих пилoтa 11. сeптeмбрa, 2018. гoдинe тoкoм цeлoг дaнa 13 мушкaрaцa и 2 жене прoшли су сeлeкциjу пoлaжући приjeмни испит из мaтeмaтикe, физикe и eнглeскoг jeзикa. Стручнa кoмисиja сaстaвљeнa oд прoфeсoрa, инструктoрa и…

Continue reading

Pilotska akademija u Vršcu upisuje nove polaznike

SMATSA Vazduhoplovna akademija   VRŠAC – Pilotska akademija SMATSA do sada je odškolovala preko 2.500 pilota, a 11. septembra upisuje novu generaciju studenata. Obuka traje 24 meseca, 1163 časa teotretske i 215 časova praktične nastave na jednomotornim i dvomotornim avionima, kao i kurs za višečlanu posadu, što studentima pruža osnov…

Continue reading