Konkurs za upis nove klase studenata SAA

Mogućnost PPL (A) učenje na daljinu

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i SMATSA Vazduhoplovna akademija iz Vršca objavljuju

K O N K U R S

za upis studenata na kurseve

ATP(A) INTEGRATED (pilot putničkog aviona sa svim ovlašćenjima)

CPL (A) IR

CPL (A)

ATPL (A) Theoretical Knowledge

ATP (A) for PPL holder

ATP (A) for CPL IR holder

MCC (A) po prijavi kandidata

FI (A)

PPL (A)

PPL (A) Distance Learning (D/L) po prijavi kandidata

Prijemni ispit biće održan u utorak 14.03.2017. godine u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji (ulica Podvršanska 146, 26300 Vršac). Nastava počinje u utorak 03.04.2017. godine.
Prijem dokumenata je u utorak 14.03.2016. godine u 8 sati na dan prijemnog ispita.

Dolazak potvrditi na slavko.korica@smatsa.rs ili telefonom

+381 13 800 854

+381 13 800 855 do 10.03.2017. godine.

Satnica prijemnog ispita:
– 08:00 – 10:00 Prijavljivanje
– 10:00 – 11:00 Engleski jezik (pismeno-test)
– 11:00 – 12:00 Matematika (pismeno-test)
– 12:00 – 12:45 Pauza
– 12:45 – 13:45 Fizika (pismeno-test)
– 13:45 Engleski jezik (usmeno)
– 15:00 Informativni razgovor sa kandidatima i ponuda ugovora na potpis.

Neophodna dokumenta za upis:

– Fotokopija ličnih dokumenata (lična karta ili pasoš);
– Fotokopija najvišeg stečenog prethodnog obrazovanja;
– 2 fotografije dimenzija za pasoš;
– Fotokopija važeće zdravstvene knjižice odnosno dokaza o zdravstvenom osiguranju;
– Fotokopija lekarskog uverenja Klase 2 ili Klase 1
(izdata od ovlašćene EASA PART MED ustanove)

Za upis u SAA postoji mogućnost uzimanja kredita:

Comments are closed.